HALKLA İLİŞKİLER

Halkla ilişkiler mesleğindeki uzmanlığımız, işimizin hem çırağı, hem kalfası, hem de ustası olmamızdan gelir.

STRATEJİK İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Markaların iş hedeflerine ulaşma yolunda ihtiyaçları olan iletişim stratejisini belirler, planlar, uygular ve yönetiriz. Kurum ya da markanın tanınma ve beğeni oranını yükseltecek, itibarını artıracak, hedef kitlesi ve sosyal paydaşlarıyla olan iletişim ve ilişki süreçlerini geliştirecek iletişim çalışmalarını planlarız. Entegre iletişim çalışmalarıyla marka konumlandırması yapar, markanın iş hedeflerine ulaşma yolunda ihtiyacı olan ana iletişim stratejisini belirler, yol haritasını çizeriz.

KURUM İÇİ İLETİŞİM

İnsan kaynağının, iş ortaklarının, yatırımcı ve tedarikçilerin kuruma olan güven ve sadakatini, işlerine duydukları saygı ve motivasyonu artırıcı, işveren marka algısını destekleyen iletişim stratejilerini belirler ve bu stratejiye hizmet eden projeler üretiriz.

LİDER İLETİŞİMİ

Bireysel ve kurumsal algıya sürdürülebilir şekilde pozitif değer katmak adına üstlendiğimiz lider iletişiminde liderin, mesajlarını ve yer alacağı mecraları, görünürlük derecesini ve görüntüsünü, parçası olacağı etkinlik ve projeleri, dijital platformlardaki paylaşımlarını ve sosyal üyeliklerini özetle eylem planını en ince ayrıntısına kadar kurgularız.

KRİZ İLETİŞİMİ

Kriz iletişimi soğukkanlılık, çeviklik, empati, dikkat ve yönetim kabiliyeti gerektirir. Kurumların olası bir kriz anında devreye sokacakları iletişim prosedürlerini önceden belirler, kriz olduğunda ise prosedürlerin hızlı ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlarken, hedef kitle nezdinde şirketin imajını koruyacak hareket planlarını hayata geçiririz.

FİNANSAL İLETİŞİM / HALKA ARZ

Kurumun ticari kredibilitesi üzerinde doğrudan etkili olan finansal iletişim çalışmalarını yönetiriz. Halka açık ya da halka arz sürecine hazırlanan kurumlar için kontrollü iletişimi esas alırız.

ETKİNLİK VE PROJE YÖNETİMİ

Markalar için özgün, fark edilebilir ve amaca hizmet eden etkinlikler düzenler, projeler üretiriz. Basın toplantıları, lansman, açılış ve kutlamalar gibi etkinliklerin yanı sıra iş ve iletişim hedeflerine uygun sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projeleri geliştiririz.

MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Kurum, kişi ya da marka ile medya arasındaki doğru ve güvenilir iletişimin kurulmasında sağlam bir köprü vazifesi görürüz. Planlı ve sürdürülebilir medya ilişkilerine inanır, kurum içinde veri madenciliği yaparak haber değeri taşıyan içerikler üretiriz.

DİJİTAL PR

Markaların dijital varlıklarını artırmak için online iletişim stratejilerini belirler, uygular ve yönetiriz. Dijital dünyadaki görünürlüğü fark edilir kılan online projelerin yanı sıra bu platformlara yönelik içerikler üreterek basın bülteni optimizasyonu uygularız. Markanın online itibar yönetimini üstlenir, fikir önderleri ve fenomenlerle iletişim ve iş birlikleri kurgularız.

MEDYA EĞİTİMİ VE KOÇLUK

Konusunda uzman kişiler ve reel olarak sahada çalışan gazeteciler tarafından kurum sözcülerine verilen kapsamlı bir eğitimi ve iletişim koçluğunu kapsar. Medya eğitiminde, medyanın yapısı, işleyişi ve dinamikleri anlatılır. Çalışma, eğitim verilecek kişi ve kuruma göre özel olarak hazırlanır. Simülasyon ve koçluk aşamasında kişi, röportaj tekniklerinden giyim tarzına kadar pek çok açıdan değerlendirilir ve yönlendirilir.